Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những gì

Sau đây là một số ví dụ về các thông tin mà chúng tôi thu thập:
  •  Đăng ký trên trang web chúng tôi: Tên, địa chỉ email, giới tính, số điện thoại di động, ngày sinh.
  •  Đánh giá sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tương tác.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

 Chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn các sản phẩm, thông tin và dịch vụ phù hợp. Chúng tôi cũng chỉ sử dụng thông tin của bạn để theo dõi lịch sử mua hàng của bạn, để quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm phù hợp thông qua website hoặc mobile. Bạn cần tạo tài khoản thành viên để sử dụng dịch vụ / ưu đãi của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích vận hành hợp pháp khác, bao gồm phát hiện và ngăn chặn gian lận, theo dõi lịch sử mua hàng và duy trì hồ sơ kinh doanh.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Naturer có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như một số trường hợp sau:
  • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty thực hiện dịch vụ cho chúng tôi như gửi thư hay e-mail, phân tích dữ liệu khách hàng, hỗ trợ marketing, điều tra hoạt động lừa đảo, khảo sát ý kiến khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng.
  • Mạng xã hội, Widget và Plug-in. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng có sẵn nào trên trang web chúng tôi bởi một bên thứ ba, điều đó có thể dẫn đến việc thông tin được thu thập hoặc chia sẻ giữa chúng tôi và bên thứ ba. Ví dụ, nếu bạn sử dụng tính năng “Like” trên Facebook, Facebook có thể ghi nhận bạn “thích” một sản phẩm và có thể đăng thông tin đó trên Facebook.
  • Các trường hợp khác. Naturer có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công ty, nhân viên, công ty trung gian và đơn vị liên kết với chúng tôi để đảm bảo an toàn và an ninh của khách hàng, phòng tránh gian lận hoặc tuân theo pháp luật, quy trình pháp lý.
Naturer có thể chia sẻ thông tin bất định (có nghĩa thông tin đó không được kết nối trực tiếp với tên của bạn) trong các trường hợp sau đây ngoài những trường hợp trên:
  • Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể sẻ thông tin tổng hợp bất định về khách hàng chúng tôi với các bên quảng cáo và đối tác marketing.
  • Quảng cáo dựa trên hành vi. Bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ (ví dụ như cookie) để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web chúng tôi và các trang web khác để họ có thể cung cấp quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn. Quảng cáo có thể xuất hiện trên trang web chúng tôi hoặc trang web khác.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

Naturer đạt tiêu chuẩn cao để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn kể cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Chúng tôi sử dụng công nghệ và kỹ thuật sẵn có để đảm bảo an toàn tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ mật khẩu và thông tin cá nhân an toàn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng bảo mật và an ninh của chúng tôi hoặc nếu bạn có yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, bạn có thể liên lạc với Naturer qua thư tín, điện thoại hoặc e-mail.